Indhold i henhold til §5 TMG

Verband Deutscher Büchereien Nordschleswig
Vestergade 30
6200 Aabenraa – Danmark

Repræsenteret ved:
Biblioteksdirektør Claudia Knauer

Kontakt:
Telefon: 74 62 11 58
Telefax: 74 62 07 36
e-mail: knauer@buecherei.dk

Redaktionel ansvarlig:
Claudia Knauer

EU-Voldgift:
Europakommissionen stiller en platform til rådighed til bilæggelse af online stridigheder: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Forbrugertvistbilæggelse/universel voldgift. Vi deltager ikke i, eller er forpligtiget til at deltage i, procedurer for bilæggelse af stridigheder gennem en forbrugervoldgift.

Ansvarlig for indholdet:
Som tjenesteudbyder er vi i henhold til den tyske tele-medielov (Telemediengesetz) § 7 afs. 1, ansvarlig for vores eget indhold. I henhold til §§ 8 og 10 TMG er vi som tjenesteudbyder dog ikke forpligtet til at overvåge sendte eller gemte trejdepartsoplysninger, eller at undersøge omstændigheder, der indikerer ulovlig aktivitet, eller at fjerne eller blokere for brugen af oplysninger i henhold til generel lovgivning. Et ansvar er i denne henseende kun mulig fra tidspunktet for kendskabet til en konkret juridisk overtrædelse. Et sådant indhold vil omgående blive fjernet.

Ansvar for links:
Vores tilbud indeholder links fra trejdepartsudbydere, som vi ikke har indflydelse på. Vi påtager os ikke ansvar for dette indhold. Ene og alene den respektive udbyder er ansvarlig for indholdet af linkede sider. Da siderne blev linket blev disse undersøgt for mulige overtrædelser. Ulovligt indhold blev ikke konstateret på dette tidspunkt. Permanent kontrol af de linkede sider er dog uden konkret bevis for overtrædelser. Hvis vi bliver opmærksomme på overtrædelser vil disse links straks blive fjernet.

Ophavsret:
Indholdet af værkerne på disse sider, oprettet af webstedsoperatøren, er underlagt tysk ophavsret. Kopiering, behandling, distribution og enhver form for udnyttelse udenfor begrænsninger af ophavsretten kræver skriftligt samtykke fra forfatteren eller skaberen. Downloads og kopiering af dette websted er kun tilladt til privat, ikke-kommerciel brug. I det omfang webstedets indhold ikke blev oprettet af udbyderen, gælder tredjeparts ophavsret. Især indholdet af tredjepartsindlæg er markeret som sådan. Skulle I blive opmærksom på krænkelser af ophavsretten, bedes I underrette os herom. Bliver vi opmærksomme på overtrædelser, bliver indholdet slettet omgående.